Про керівний склад ЦРД

 

 

Керівним складом дошкільного навчального закладу (центром розвитку дитини) «Лазурний» розроблено необхідні концептуальні, нормативні, методичні матеріали, які забезпечують якість роботи закладу: це Статут закладу, Програма розвитку ЦРД «Лазурний» (оновлена на даний час на період з 2012-2017рр.), організаційно-методична робота груп короткотривалого перебування, нове програмове забезпечення для надання вихованцям варіативної частини дошкільної освіти (всього розроблено закладом 10 парціальних програм), розроблено посадові обов’язки для нових категорій педагогічних працівників.

 

На підставі цих документів відбувається цілеспрямований розвиток ЦРД «Лазурний», як цілісної системи; планування щорічних головних завдань діяльності, аналіз досягнення поточних результатів; розробка позитивного іміджу, концептуальних засад інноваційної діяльності ЦРД.

 

Організація методичної роботи з кадрами та її структура будується на підставі інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, методичних листів КЗ «ЗОІППО» ЗОР та наказів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту управління освіти і науки Запорізької міської ради.

 

В ЦРД «Лазурний» створена необхідна методична база, яка спрямована на реалізацію завдань комплексної програми розвитку дитини, та додаткового компоненту освіти. Але методична база закладу потребує постійного оновлення та удосконалення з огляду на питання вирішення нових завдань виховання і розвитку дитини. Тому в ЦРД «Лазурний», у тісній співпраці із психологічною службою, здійснюється пошук практичних форм та методів успішної соціалізації дошкільника засобами специфічно-дитячих видів діяльності, а також відпрацьовуються критерії оцінки результатів розвитку дитини за параметрами нової моделі випускника центру.

 

Науково-методичне забезпечення центру «Лазурний» розглядається як єдність:

 

▫ оптимальної структури профоб’єднань педагогів та їх взаємодії;

 

▫ програмно-методичне забезпечення освітнього процесу і виховної роботи;

 

▫ системи роботи педагогів, які атестуються;

 

▫ системи роботи за курсами підвищення кваліфікації;

 

▫ корекції і самоконтролю освітньої діяльності педагога.