РЕЦЕНЗІЯ

 

на матеріали з досвіду роботи вихователя ДНЗ (ЦРД) «Лазурний» Запорізької міської ради, Запорізької області,

 Юхименко Оксани Володимирівни

 проект з теми «З родини йде життя людини»

 (обсяг електронного набору 27 стор.)

 

Відповідно до подання начальника територіального відділу освіти молоді та спорту Ленінського району М.Запоріжжя Я.Ю. Литовченко від 17.02.2016р. №07.01-19/269 кафедрою дошкільної освіти розглянуто матеріали з досвіду роботи вихователя ДНЗ (ЦРД) «Лазурний» Запорізької міської ради, Запорізької області, Юхименко Оксани Володимирівни яка подала на рецензування проект з теми «З родини йде життя людини».

 Актуальність теми поданих на рецензування матеріалів зумовлено необхідністю вирішення завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015 р.) в частині здійснення заходів в системі дошкільної освіти та виконання завдань Державного стандарту - Базового компоненту дошкільної освіти України (освітня лінія «Дитина в соціумі» підрозділи «Родина», «Люди»).

 Метою сімейного проекту поданого Юхименко О.В. є розповсюдження родинного досвіду виховання в традиціях українського народу серед батьків ЦРД «Лазурний» та створення методичного забезпечення для впровадження в практику роботи ДНЗ елементів національної культури на заняттях в освітньому процесі та ігровій діяльності, спортивних святах та розвагах.

 Слід відмітити, що матеріали досвіду роботи логічно структуроваі, значну частину складають науково-практичні матеріали, а саме: обґрунтування необхідності створення сімейного проекту, його ресурсне та методичне забезпечення (конспекти свят, презентації тощо).

 Отже, вважаємо, що вихователь ДНЗ (ЦРД) «Лазурний» Запорізької міської ради, Запорізької області Юхименко Оксана Володимирівна самостійно розробляє методичне забезпечення для роботи з батьками і дітьми дошкільного віку і може претендувати на присвоєння їй педагогічного звання «Вихователь-методист» під час атестації.

 Рецензію розглянуто на засіданні кафедри дошкільної освіти (протокол №3 від 09.03 2016р.) та затверджено на засіданні науково-методичної ради КЗ «ЗОШПО» ЗОР (протокол №2 від 15.03.2016 р.)