РЕЦЕНЗІЯ

 

 на матеріали з досвіду роботи інструктора з фізичної культури

 ДНЗ (ЦРД) «Лазурний»

 Запорізької міської ради, Запорізької області,

 Бєлікової Світлани Павлівни

 з теми «Гімнастика (художня для дівчаток та спортивна для хлопчаків)

 для дітей дошкільного віку»

 (обсяг електронного набору 30 стор.)

 

Відповідно до подання начальника територіального відділу освіти молоді та спорту Ленінського району м. Запоріжжя Я.Ю. Литовченко від 17.02.2016 р. №07.01-19/270 кафедрою дошкільної освіти розглянуто матеріали з досвіду роботи інструктора з фізичної культури ДНЗ (ЦРД) «Лазурний» Запорізької міської ради, Запорізької області, Бєлікової Світлани Павлівни.

 Дана парціальна програма розроблена у відповідності до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, в якому передбачено розв'язання завдань з фізичного розвитку і виховання дітей та збереження їх здоров'я засобами художньої та спортивної гімнастики.

 Актуальність змісту даної програми ґрунтується на розумінні того, що художня і спортивна гімнастика гармонізують фізичний розвиток тіла дітей (гарна фігура, правильна постава, розвинуті м'язи) а також, сприяють естетичному вихованню та особистісному розвитку дитини. Художня гімнастика виховує смак у дівчаток, вони вчаться відчувати музику, плавно, красиво рухатись. Спортивна гімнастика для хлопчиків – сприяє формуванню життєво важливих рухів, прикладних та спортивних вмінь і навичок (спритність, сила, витривалість, які тренуються під час виконання складних акробатичних рухів); вихованню моральних та вольових якостей.

 У рукопису програми подано систему роботи з художньої та спортивної гімнастики для дітей від 3-х до 7-ми років, а також розкрито питання, що стосуються організації та методики проведення спортивних занять для дітей в умовах спортивних приміщень ЦРД «Лазурний». Програма має читку структуру: вступ; опис санітарно-гігієнічних умов організації занять; мету і завдання; опис методики проведення занять, молодшому, середньому і старшому дошкільному віці; показники рівня засвоєння навичок на кожному етапі роботи з дітьми і додатки. Програма апробована в практиці фізкультурно-оздоровчої роботи в ЦРД «Лазурний», має позитивні результати і може бути рекомендована для використання в ДНЗ області.

 Отже, вважаємо, що вихователь ДНЗ (ЦРД) «Лазурний» Запорізької міської ради, Запорізької області Бєлікова Світлана Павлівна самостійно розробляє методичне забезпечення для роботи з дітьми дошкільного віку і може претендувати на присвоєння їй педагогічного звання «Вихователь-методист» під час атестації.

 Рецензію розглянуто на засіданні кафедри дошкільної освіти (протокол №3 від 09.03 2016р.) та затверджено на засіданні науково-методичної ради КЗ «ЗОШПО» ЗОР (протокол №2 від 15.03.2016 р.)