Семінар-практикум

 

 

 

 Патріотизм як основа

 

сучасного виховання дітей

 

 Логіка побудови семінару-практикуму:

 

 

 

1. Сутність патріотизму та основні його форми.

2. Особливості виховання патріотизму у дітей дошкільного віку.

 

3. Шляхи, засоби та методи виховання у дошкільників любові до Батьківщини:

 

▫ ознайомлення з рідним містом як засіб патріотичного виховання дітей дошкільного віку;

 

▫ історично-краєзнавча робота;

 

▫  виховання на культурних традиціях народу.

 

 

 ЛІТЕРАТУРА

 

 

 

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.  2012.

 

2. Бех І. Законопростір сучасного виховного процесу// Дошкільне виховання. - № 2. - 2004. - С. 3.

 

3. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн. Кн.1.: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. видання. - К., Знання 2003. - С. 32-44.

 

4. Богуш А.М. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі: Підруч. для ВНЗ/ А. Богуш, Н. Гавриш. - К., Слово 2008. - С. 40-48.

 

5. Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі/ А.М. Богуш, Н.В. Лисенко. - К., Знання 2002. - С. 36-49.

 

6. Вишневецький О. Громадянське виховання: благо чи небезпека?// Освіта. - 2000. - № 44. - С. 3-5.

 

7. Газіна І.О. Формування в дошкільників першооснов національної самосвідомості (психолого-педагогічні особливості)// Педагогіка. - 2005. - №1. - С. 8-10.

 

8. Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави: студії виховання// Рідна школа. - 2001. - № 2. - С. 9-14.

 

9. Жадан І. Проблеми громадянської освіти// Педагогічна газета. - 1999. - № 11. - С. 2.

 

10. Ігнатенко П. Громадянське виховання: історичний аспект// Шлях освіти. - 2001. - № 1. - С. 38-43.

 

11. Кисельова Н. Виховувати патріотів// Дошкільне виховання. - 2001. - № 3. - С. 27- 28.

 

12. Козлова С.А. Дошкольная педагогика. - М., Наука 2002. - С. 45-53.

 

13. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні/ Наук. ред. О.Л. Кононко. - К., Знання 2003. - С. 15-22.

 

14. Кононко О.Л. Душевність, людяність, щирість// Дошкільне виховання. - 1999. - №2. - С. 8-9.

 

15. Кононко О.Л. Стратегічна мета виховання -- життєва компетентність дитини// Дошкільне виховання. - 2002. - № 5. - С. 11-13.

 

16. Кремень В.Г. Веління часу: плекати національну гордість у дітей// Педагогічна газета. - 1998. - № 7. - С. 1.

 

17. Лещенко О.М. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку// Дошкільне виховання. - 2003. - №9. - С. 12-16.

 

18. Міщенко Н. Який же проросте патріотизм?// Рідна школа. - 2004. - №1. - С. 1-8.

 

19. Мокрогуз О. Громадянська освіта: проблеми і перспективи запровадження// Завуч. - 2000. - № 28. - С. 2-4.

 

20. Мухина В.С. Психология дошкільника: Учебн. пособ. для студентов пед. институтов и учащихся пед. училищ. - М., Просвещение 2003. - С. 25-26.

 

21. Оржехівський В. Громадянська освіта формує громадянина// Відродження. - 2000. - № 1. - С. 3-5.

 

22. Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А.В. Запорожца, Т.А. Марковой. - М., Наука 2000. - С. 31-36.

 

23. Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. - М., Наука 2003. - С. 25-29.

 

24. Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./ О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К., Вища школа 2001. - С. 24-36.

 

25. Слукин С.В. Патриотизм в социокультурном развитии личности: Дис. канд. филос. наук. 00.09.11. - Екатеринбург 2005. - С. 18-24.

 

26. Сухомлинська О.В. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності// Дошкільне виховання. - 2003. - №2. - С. 3-8.

 

27. Щербань П.М. Національне виховання в сім'ї. - К., Боривітер 2000. - С. 26-30.

 

28. Якубенко В. Від народознавства - до свідомого патріотизму// Дошкільне виховання. - 2002. - №8. - С. 12-13.