Практикум

 

у формі брейн-рингу для педагогів

 

з народознавства:

 

 

 

«Використання  народознавчих  засобів у становленні  особистості дошкільника»

 

 

 

Мета: залучення педагогів до знання рідної культури, історії, використання народного досвіду виховання у сучасному дошкільному закладі, підвищення авторитету народознавчих  засобів у становленні особистості дошкільника.

 

Завдання: виявити рівень знань педагогів з народознавства.

 

Логіка побудови практикуму:

 

 1. Народознавча розминка.

 

2. Знавці народознавства.

 

3. Народна мудрість.

 

4. Вікторина: «Народні промисли та ремесла».

 

5. Асоціація.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Воропай О. Звичаї нашого народу – К.:Оберіг, 1991.

 

2. Ворожейкіна О.М. Народні звичаї та обряди – Харків.: «Видавнича група «Основа», 2010.

 

3. Українське народознавство: Навч. посібник/За ред. С.П.Павлюка, Г.Й.Горинь, Р.Ф.Кирчива. – Львів: Фенікс, 1994. – 608с.

 

 

Хід проведення практикуму

 

 

Вихователь-методист. Шановні колеги, зараз ми проведемо брейн – ринг, під час якого кожен з вас матиме змогу продемонструвати свою  народознавчу компетентність та ерудованість. Для проведення гри нам потрібно  поділитися на дві команди.

 

В народі кажуть «Без верби і калини немає України», тому пропоную назвати команди

 

«Калинонька» та «Вербиченька»

 

(поділ гравців на команди за вибором емблем). Обрання членами команд капітанів.

 

Оцінювати виступи буде журі (представлення членів журі).

 

Вихователь-методист: Отже, починаємо наш брейн - ринг.

 

Слово брейн, в перекладі з англійської мови - «мозок», а слово «ринг - дзвінок». Назва гри

 

українською мовою «мозок дзвонить», тому невипадково у вас на столах є  дзвіночки - у команди

 

«Калинонька» з червоною стрічкою, а у команди «Вербиченька» з  зеленою.

 

 

 

Конкурс 1. Народознавча розминка

 

Вихователь-методист: Командам  пропонуються   запитання на які потрібно відповісти якнайшвидше і правильно. Звук дзвіночка буде сигналом про те, що  команда  готова  відповідати. Якщо команда дає неправильну відповідь на запитання, право відповісти на нього надається команді суперників. За кожну правильну відповідь команда отримує один бал у вигляді  ягідки калинки або  листочка верби.

 

1. Дайте визначення поняття  народознавство. (Народознавство - наука про життя, звичаї таобряди, духовну творчість народу).

 

2. В якій з нині діючих програм є розділ  «народознавство». (У програмі «Українське дошкілля»)

 

3. Дайте визначення поняття  народна педагогіка (Народна педагогіка – це сукупність накопичених та перевірених практикою знань, умінь та навичок, які передаються з покоління до покоління переважно в усній формі, як продукт історичного і соціального досвіду народу.)

 

4. Чи однакові за змістом поняття «народна педагогіка» та  «етнопедагогіка»? (Ні.

 

Етнопедагогіка – наука про народну педагогіку.)

 

5. Які ви знаєте  національні  символи – обереги? (вінок, рушник).

 

6. Скільки квітів та стрічок має бути в українському віночку. ( по 12 ).

 

7. Назвіть українські  символи Різдва. (Дідух, 8-кутна Зірка).

 

8. Назвіть деталі жіночого національного  вбрання. (сорочка-вишиванка; запаска; плахта – верхня

 

спідниця; спідниця – нижній одяг до кофти  під плахту чи запаску; кептарик – безрукавка;

 

попередниця – пояс; червоні або чорні чобітки; намисто; хустка)

 

9. Назвіть деталі чоловічого одягу. (сорочка – вишиванка, шаровари,  пояс, жупан, чоботи, бриль або

 

картуз).

 

10. Назвіть чотири види розпису великодніх яєць. (крашанка, писанка, крапанка, дряпанка).

 

11. Які підрозділи включає розділ  «Народознавство» в  програмі «Українське дошкілля»?

 

(Сім’я, родинні традиції; українська оселя; краєзнавство; український національний одяг;  ігри,

 

українські національні іграшки; календарно-обрядові свята; народні ремесла).

 

12. Назвіть види народної іграшки.

 

(глиняні – Опішня; дерев’яні – Яворів, Косів, скляні - Львів,сирні - гуцульські)

 

 

 

Конкурс 2.  Знавці народознавства.

 

У вас на столах є картки з запитаннями. Вам потрібно відповісти на них письмово, намагаючись згадати якнайбільше методів роботи з народознавства та засобів усної народної творчості. На виконання завдання дається 6 хвилин.

 

1. Які  методи роботи з народознавства в ДНЗ ви знаєте?

 

(Бесіди, читання дитячої художньої літератури, спостереження,

 

екскурсії, дидактичні, народні, авторські, сюжетно-рольові ігри,

 

родинні свята, розваги, дозвілля, ігри-драматизації, театралізована діяльність, ярмарки, вечорниці,

 

концерти, виконання народних українських пісень, зустрічі з  народними майстрами, вивчення віршів,

 

прислів’їв та приказок, читання легенд)

 

2. Назвіть засоби усної народної творчості.

 

( - Народна пісня: колискова,  календарно-побутова (колядки, щедрівки, веснянки), обрядова

 

(наприклад Купальська).

 

- Дитячий фольклор: забавлянки, потішки, пестушки.

 

- Малі жанри українського фольклору: прислів’я, приказки,  мирилки, лічилки, загадки, заклички,

 

примовки, дражнилки, прозивалки, страшилки, скоромовки.

 

- Народні казки та легенди.

 

- Народні ігри).

 

Після виконання завдання картки здаються в журі для оцінювання.

 

 

 

Вихователь-методист:

 

3. Найбільш шанований символ українського народу - хліб.

 

Назвіть прислів’я про хліб. Яка команда більше перелічить, або остання  закінчить перелік  - одержує бал.

 

(«Грушка – минушка, а хліб кожен день», «Без хліба суха бесіда», «Без хліба нема обіда», «Хліб

 

усьому голова», «Краще сухий хліб з водою, як паляниця з бідою», і т.д.)

 

 Конкурс 3  «Капітани - розумники»

 

 

 

Вихователь-методист: Завдання для капітанів команд.

 

Продовжіть розпочате мною прислів’я.

 

Під лежачий камінь……вода не тече.

 

Слово не горобець…….. вилетить не впіймаєш.

 

Книга вчить ………….. як на світі жить.

 

Бережіть плаття знову,а  …….честь змолоду.

 

Умієш говорити ………….умій і слухати

 

Не навчив батько …….не навчить і дядько.

 

Від малих дітей болить голова …….. а від великих серце.

 

На дерево дивись,як родить………..а на людину, як робить.

 

Розгадайте прислів’я про родину зашифроване в картках.

 

Який кущ – така й калина, яка мати така й дитина.

 

Який дуб – такий і тин, який батько такий син.

 

Дочка – як ластівка: пощебече-пощебече та й полетить.

 

Музична пауза

 

 

 

Конкурс 4 «Народознавчий кросворд»

 

Вихователь-методист:

 

Розгадайте кросворд. Впишіть ключове слово – ким повинен бути справжній українець.

 

(патріотом)

 

На виконання завдання дається 3 хвилини.

 

 

 

Конкурс 5 «Загадки ілюстрації – народні ремесла»

 

Вихователь-методист: Зараз ви матимете можливість проявити свої знання з теми народні ремесла. Вам необхідно з частин, які знаходяться в конвертах, скласти картинку із зображенням певного ремесла та назвати його. (по три картинки  для кожної команди бондарство, різьбярство, стельмаство, гончарство, гутництво, килимарство).

 

 

 

Конкурс 6 «Асоціація»

 

Вихователь-методист:

 

До кожної літери слова народознавство підберіть слово, яке у вас  асоціюється з цим поняттям.

 

Н народ

 

А абетка

 

Р родина

 

О обряд

 

Д домівка

 

О обереги

 

З забавлянки

 

Н намисто

 

А аромат

 

В вишивка

 

С сопілка

 

Т ткацтво

 

В віночок

 

О одяг

 

Вихователь-методист:

 

Ось і добігає кінця наш брейн -ринг. Тож надаємо слово журі.

 

 

 

Підведення підсумків гри  оголошення та нагородження переможців.